Karosa B 951E
54

  typ: B 951E.1713 zařazen: 2006  
  výrobní číslo: 11417 vyřazen: -  
  RZ: 2E4 4714      

Poznámka:
-

Fotografie vozu